Osto ja hankinta

Global Supply & Sourcing Management 

Teollisuusyritysten johdossa ja keskijohdossa toimiville, hankinnoista vastaaville henkilöille.

Industrial Sourcing from China 

Vastuullisissa hankintatoimen tehtävissä toimiville henkilöille, jotka haluavat selkiyttää Kiinan hankintamarkkinoiden todellista merkitystä yrityksilleen.