Yhteistyö ELY-keskusten kanssa

Eri puolilla Suomea ELY-keskusten kanssa yhteistyössä järjestetyt valmennusohjelmat tarjoavat kustannustehokkaan ratkaisun pk-yrityksen kansainvälistymisen haasteisiin.

Viime vuosina useiden eri ELY-keskusten alueilla on toteutettu muun muassa:

  • Vientipäällikköohjelma
  • Hankintatoimen kehittämisohjelma
  • Pk-yrityksen kansainvälisen myynnin johtamisen valmennusohjelma
  • Kansainvälistyvän pk-yrityksen liiketoiminta-prosessien kehittämisohjelma
  • Ladies’ Business School