LECTURES

LECTURES

Valmennamme menestymään. Kansainvälisesti.

Kilpailukykyä osaamista kehittämällä

Valmennusratkaisumme kattavat kaikki kansainvälisen liiketoiminnan osa-alueet u lkomaankaupan ensiaskelista aina monikulttuurisen tiimin johtamiseen. Ohjelmien asiasisältö, tuloks Ilisuus sekä valmentajien asiantuntemus ovat keränneet osallistujayrityksiltä jo vuosien ajan erinom aista palautetta. Käytännönläheiset valmennukset voidaan toteuttaa joko kaikille avoimina tai yrityskohtaisesti räätälöityinä ratkaisuina.

Lectures by Fintrade Mercer

China Risks »

Valmennus riskien hallintaan ja ennakointiin Kiinan-kaupassa

Industrial Sourcing from China »

Tehovalmennus pk-yritysten hankintavastaaville Hong Kongissa ja Guangzhoussa

Doing Business in China »

Valmennuspäivät, konsultointi ja markkinaselvitysmatka Shanghaihin


Kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen »

 • Palveluviennin kehittäminen
 • Kulttuuriviennin ammattilainen

Kansainvälisen kaupan käytännöt »

 • Export in Practice
 • Effective Export Assistant

Osto ja hankinta »

 • Global Supply & Sourcing Management
 • Industrial Sourcing from China


About the lectures

Räätälöidyt valmennukset

Yrityskohtaiset valmennuksemme uunnitellaan aina yrityksen liiketoiminnan Iähtökohdista yhteistyössä asiakkaan kanssa, jolloin yrityksen strategian toteuttaminen kytketään voimakkaasti mukaan valmennusohjelmaan. Yrityskohtaisesti räätälöidyt valmennukset toteutetaan siellä, missä asiakkaamme ovat. Kansainvälisen liiketoiminnan valmennusratkaisuja on toteutettu eri puolella Suomea ja maailman ympäri yli 20 maassa.

Keskeisiä valmennusaiheitamme ovat:

 • kansainvälinen myynti ja markkinointi
 • osto ja alihankinta
 • uudet markkina-alueet
 • vuorovaikutustaidot monikulttuurisessa ympäristössä
 • kansainvälisen kaupan käytännö
 • kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen
 • johtaminen

Ulkomaankaupan näyttötutkinnot

Asiakkaillamme on mahdollisuus osoittaa ammattitaitonsa ulkomaankaupan näyttötutkinnoissa. 

 • Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto (UEAT) 
  • Yrityksen viennistä, tuonnista tai kansainvälisen kaupan operaatioista vastaaville henkilöille.
 • Ulkomaankaupan ammattitutkinto (UAT) 
  • Yritysten käytännön vienti- tai tuontitoimia hoitaville tai näihin tehtäviin siirtyville henkilöille.